MENUZOEKEN
Peutergroep

VVE
De Montessori peutergroep is ook een VVE-locatie. Dit houdt in dat peuters met een taalachterstand drie keer per week mogen komen. De VVE-thema’s volgen de thema’s van de basisschool.

realisatie
web2work