MENUZOEKEN
Kindcentrum

Organisatie

 


Het Montessori Kindcentrum Leeuwarden is een samenwerking tussen Proloog en SKF. Het team bestaat uit de volgende personen:


Basisschool Proloog:

Directeur: Johan Ploegstra
Onderbouw: Erna Steensma en Annet Dijkstra
Middenbouw: Bianca Rodrigues, Esther Heeringa, Ellen Bergsma en Annefleur Nijland
Bovenbouw:  Kim Knoppien,Tanja Tensen, Tietsia Reitsma 
Interne begeleider: Inge Wietsma
Woordenschat coördinator: Bianca Rodrigues
Administratie: Tjitske Hiemstra 
Muziekdocent: Hans Oosterhoff
Cultuurcoach: Jenny Nijkamp

Kinderopvang en Peutergroepen SKF:

Adjunct-hoofd: Pytsje van Haskera
Dagopvang: Betty Hibma, Soenita Jankipersadsing,
                    Gerbranda de Jong, Miranda Faber, Sharda Klootwijk
Buitenschoolse opvang: Gerbranda de Jong en Els Bultsma 
Peutergroep: Rommy Spindelaar en Pytsje van Haskera


Werkgroep 'Het jonge kind':
Structureel overleg tussen leidsters onderbouw, peutergroepen en kinderopvang
realisatie
web2work