MENUZOEKEN
Kinderopvang

Groepsindeling


Op ons kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang (BSO) worden kinderen van

0-4 jaar en van 4-13 jaar in een vaste, verticale stamgroep opgevangen. Kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in de eigen basisgroep.


Een verticale groep heeft de volgende voordelen:
  • Broertjes en zusjes zitten bij elkaar;
  • Bij het passeren van een leeftijdsgrens vindt geen wisseling plaats;
  • Jongere kinderen leren van oudere kinderen;
  • Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen.

De opvang vindt plaats in eigen leefruimtes, welke leeftijdsadequaat zijn ingericht. Op alle opvanggroepen werken wij met deskundige, vaste pedagogisch medewerkers.

Combinatie kinderdagverblijf/peutergroep

Peuters van het kinderdagverblijf kunnen gedurende enkele dagdelen naar de Montessori peutergroep. Hier zijn ze dan samen met leeftijdsgenootjes. 

realisatie
web2work