MENUZOEKEN
Basisschool

Ouderbetrokkenheid


Goed contact met de ouders vinden wij erg belangrijk. Drie keer per jaar zijn er
15-minutengesprekken. Ouders ontvangen in november en in april een schriftelijk verslag over de voortgang van de kinderen. Zeker één dag in de week kunnen ouders voor aanvang van de lessen, het werk van hun kind bekijken.

Informatie

Met het infoblad, de website, het ouderportaal, Facebook en Twitter houden we ouders op de hoogte van actuele zaken en belangrijke nieuwsfeiten van onze school.

MR en OV

Onze school heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR) en oudervereniging (OV). Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd en door de MR wordt actief meegedacht over de actualiteit van het montessorionderwijs.
realisatie
web2work