MENUZOEKEN
Basisschool

MontessoriLeer mij het zelf doen

"Leer mij het zelf te doen", is de kern van het montessorionderwijs. Wij willen kinderen, samen met hun ouders, helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke jonge mensen. Zelfstandig leren, denken en handelen,
betekent op onze school: individueel, probleemoplossend en samenwerkend leren.
We komen tegemoet aan de spontane belangstelling van kinderen en sluiten aan bij hun individuele ontwikkeling.

Motiveren en uitdagen

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen zich van nature graag ontwikkelen.
Die ontwikkeling ondersteunen en stimuleren onze leerkrachten door ieder kind optimaal te motiveren en uit te dagen. Onze leerkrachten hebben een grondige kennis van leerlijnen en zorgen voor de ideale ‘voorbereide omgeving’. In de groep vinden kinderen uitdagende (leer)materialen en activiteiten waarmee zij zelf aan het werk kunnen. Natuurlijk houden we in de gaten of kinderen zich niet te eenzijdig ontwikkelen en of ze alle leerdoelen halen.

Verschillende leeftijden in één klas

In een montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar.
Van vier tot zes jaar in de onderbouw, van zes tot negen in de middenbouw en van negen tot dertien jaar in de bovenbouw. Zo leren kinderen op verschillende manieren samenwerken. In elke bouw is een kind de jongste en de oudste en ervaart dus beide rollen.

Zie ook: http://www.montessori.nl/273/kiezen-voor-montessori.html

realisatie
web2work