MENUZOEKEN
Peutergroep

Kwaliteit


De GGD controleert jaarlijks de veiligheid en hygiëne op onze locatie.
Deze rapporten zijn openbaar. De ontwikkeling van alle kinderen wordt gevolgd en geregistreerd in het kindvolgsysteem. Jaarlijks vindt er een oudergesprek plaats om de ontwikkelingen te bespreken.
realisatie
web2work