MENUZOEKEN
Basisschool

Kwaliteit


Leerkrachten

Al onze leerkrachten hebben een tweejarige montessoriopleiding gevolgd en zijn in bezit van het montessoridiploma.

WMK-MO

Wij werken systematisch aan kwaliteitsverbetering met behulp van het WMK-MO (Werken Met Kwaliteitskaarten Montessori Onderwijs). Dit programma bevat instrumenten om de onderwijskwaliteit te meten. 

Visitatie

Onze basisschool is een erkende montessorischool en dit willen we graag zo houden. Elke 5 jaar vindt er een visitatie plaats door de NMV (Nederlandse Montessori Vereniging). De laatste visitatie was in september 2015. Het eindoordeel van de commissie was positief.

Onderwijsinspectie

Om de vier jaar worden scholen bezocht door de onderwijsinspectie. Voor onze school was dit in juni 2015. De onderwijsinspectie was tevreden.

Kwaliteitsverbetering

Voorgenomen veranderingen om te komen tot beter onderwijs, worden planmatig uitgevoerd en vastgelegd in het schoolplan van ons schooljaarplan. Met het jaarverslag verantwoordt de school zich naar de ouders, het bestuur en de onderwijsinspectie. 
realisatie
web2work