MENUZOEKEN
Kinderopvang

KwaliteitKwaliteit en kinderopvang gaan bij ons hand in hand. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De GGD controleert jaarlijks de veiligheid en hygiëne op onze locaties. De bevindingen daaruit worden verwerkt in een schriftelijk rapport en eventuele verbeterpunten lossen we meteen op. Wij lopen ook het ingevoerde kwaliteitsstelsel van het HKZ-Certificatieschema voor de kinderopvang nauwkeurig na. Wij hebben een duidelijk pedagogisch beleid. Wij werken volgens de visie op ontwikkeling van Dr. Maria Montessori. Er wordt tevens gewerkt met de Gordonmethode. 


De inspectierapporten van de GGD zijn openbaar en op de locatie en op de website in te zien. De ontwikkeling van alle kinderen wordt gevolgd en geregistreerd in het kindvolgsysteem. Jaarlijks vindt er een oudergesprek plaats om de ontwikkeling van het kind te bespreken.
realisatie
web2work