MENUZOEKEN
Kindcentrum

Missie en visie

Onze missie van het Montessori Kindcentrum is dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden. Ze leren verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving waar ze deel van uitmaken.

Het onderwijs is gebaseerd op de ideeën en uitgangspunten van Maria Montessori. De belangrijkste kernpunten van ons Kindcentrum zijn:

 • De leeromgeving is doelbewust;

 • De montessori ontwikkelingsmaterialen zijn belangrijk in het groeiproces
      van kinderen;

 • Er wordt gewerkt in heterogene groepen;

 • Kinderen werken op hun eigen niveau en in hun eigen tempo;

 • Er is sprake van een vrije werkkeuze;

 • Kinderen voelen zich veilig op school. Er is respect voor elkaar.

 • realisatie
  web2work