MENUZOEKEN
Basisschool

Kosmisch Onderwijs


Kosmisch onderwijs is (naast leergebieden als taal en rekenen) een wezenlijk onderdeel binnen het montessorionderwijs. Kosmisch onderwijs gaat er vanuit dat alles deel is van een groter geheel dat onderling afhankelijk is van elkaar. In de praktijk betekent dit, dat de verschillende thema’s en onderwerpen altijd vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.
We maken gebruik van de methode Da Vinci. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, maar ook actief burgerschap zijn hierin ondergebracht. Ze worden niet als aparte vakken, maar juist in samenhang aangeboden.
realisatie
web2work