MENUZOEKEN
Peutergroep

Montessori


Wij werken op basis van de visie van Dr. Maria Montessori. Deze is gericht op de ontwikkeling van het kind. Dit is de leidraad voor het aanbieden van materiaal, waarbij het kind steeds centraal staat. Montessori leerde dat kinderen in een bepaalde periode gevoeliger zijn voor het aanleren van bepaalde vaardigheden. Als leidster speel je hierop in. Het is belangrijk dat de leidster tegemoet komt aan de natuurlijke behoeften van het kind. Het aangeboden montessorimateriaal is gericht op de ontwikkeling van de zintuigen en de motoriek.
realisatie
web2work