MENUZOEKEN
Basisschool

Kunst en cultuur

Kunstkade

Zowel binnen de schooluren, als daarbuiten besteden we veel aandacht voor kunst en cultuur. Veel activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Kunstkade.

Voor meer informatie: http://www.kunstkade.nl/

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

In 2018 is Leeuwarden de Culture Hoofdstad van Europa. Onze school doet nu al actief mee aan projecten die hiermee samenhangen. We zijn een 'pilotschool' voor het project 'Het DNA van Leeuwarden'.

KEK-ochtend
(Kultuer Edukaasje mei Kwaliteit)

Elke dinsdagochtend zijn de muziekdocent en de cultuurcoach
(dans- en toneeldocent) van Kunstkade met kleine groepen kinderen actief bezig met muziek, toneel, dansen en bewegen op muziek. Elke periode wordt afgesloten met een presentatie aan de medeleerlingen.

Noordelijk Filmfestival

Elk schooljaar genieten onze kinderen van een filmvoorstelling van het Noordelijk Filmfestival in stadsschouwburg De Harmonie.

            Scapino
 muziek- en dansvoorstelling

Om de drie jaar komen de mensen van jeugddanstheater Scapino langs op school. Alle kinderen van onder-tot bovenbouw werken dan o.l.v. Scapino aan een muziek- en dansvoorstelling. Aan het eind van de dag wordt alles gepresenteerd aan de ouders. 
realisatie
web2work